KHÁNH HÒA:

Chính thức “chặn” giải quyết hồ sơ đất đai ở Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong tương lai

Đặc khu Vân Phong. Ảnh: VNEconomy.
Đặc khu Vân Phong. Ảnh: VNEconomy.
Đặc khu Vân Phong. Ảnh: VNEconomy.
Lên top