"Chỉnh sửa” gen cây trồng để nâng cao giá trị dinh dưỡng và kinh tế

Những thử nghiệm thực địa đầu tiên của lúa mì chỉnh sửa gen bằng công cụ CRISPR (Nguồn: Euractiv)
Những thử nghiệm thực địa đầu tiên của lúa mì chỉnh sửa gen bằng công cụ CRISPR (Nguồn: Euractiv)
Những thử nghiệm thực địa đầu tiên của lúa mì chỉnh sửa gen bằng công cụ CRISPR (Nguồn: Euractiv)
Lên top