Chính sách tiền tệ năm 2020: Những dấu ấn nổi bật

Chính sách tiền tệ trong năm 2020 đã giúp nhiều doanh nghiệp duy trì được sản xuất trước đại dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Chính sách tiền tệ trong năm 2020 đã giúp nhiều doanh nghiệp duy trì được sản xuất trước đại dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Chính sách tiền tệ trong năm 2020 đã giúp nhiều doanh nghiệp duy trì được sản xuất trước đại dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top