Chính sách bảo hiểm tiền gửi đến với cộng đồng người dân tộc thiểu số

Ông Tăng Hải Châu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: P.V
Ông Tăng Hải Châu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: P.V
Ông Tăng Hải Châu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: P.V
Lên top