Chính quyền Đà Nẵng mở đường cho khởi nghiệp sáng tạo

Hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đà Nẵng đang phát triển với nhiều hoạt động và sự hỗ trợ lớn từ chính quyền. Ảnh: TT
Hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đà Nẵng đang phát triển với nhiều hoạt động và sự hỗ trợ lớn từ chính quyền. Ảnh: TT
Hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đà Nẵng đang phát triển với nhiều hoạt động và sự hỗ trợ lớn từ chính quyền. Ảnh: TT
Lên top