Chính phủ yêu cầu tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa, nông sản

Nông sản Hải Dương được thu hoạch tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch. Ảnh: Phạm Thanh Hải
Nông sản Hải Dương được thu hoạch tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch. Ảnh: Phạm Thanh Hải
Nông sản Hải Dương được thu hoạch tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch. Ảnh: Phạm Thanh Hải
Lên top