Chính phủ xin thêm 29 nghìn tỉ cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội và TPHCM

Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo Thẩm tra việc đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 chiều 22.10. Ảnh: Quochoi.vn
Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo Thẩm tra việc đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 chiều 22.10. Ảnh: Quochoi.vn
Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo Thẩm tra việc đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 chiều 22.10. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top