Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chính phủ thông qua chủ trương đầu tư Dự án Gang thép Hòa Phát Dung Quất