Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI):

Chính phủ tạo đà để doanh nghiệp Việt đột phá