Chính phủ "quyết" 45.000 tỉ đồng xây dựng chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam phát biểu tại cuộc hop. Ảnh: Kh.V
Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam phát biểu tại cuộc hop. Ảnh: Kh.V
Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam phát biểu tại cuộc hop. Ảnh: Kh.V