Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chính phủ "quyết" 45.000 tỉ đồng xây dựng chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam phát biểu tại cuộc hop. Ảnh: Kh.V
Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam phát biểu tại cuộc hop. Ảnh: Kh.V