Chính phủ phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn Châu Phi tại Thanh Hóa. Ảnh: Bộ NNPTNT
Tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn Châu Phi tại Thanh Hóa. Ảnh: Bộ NNPTNT
Tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn Châu Phi tại Thanh Hóa. Ảnh: Bộ NNPTNT
Lên top