Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng)

Mô hình Dự án Xây dựng cảng Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng.
Mô hình Dự án Xây dựng cảng Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng.
Mô hình Dự án Xây dựng cảng Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng.
Lên top