Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chính phủ lắng nghe, sẽ điều chỉnh chính sách để phát triển công nghiệp hỗ trợ