Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chính phủ giao xử lý kiến nghị của TCty lương thực miền Bắc về thu mua tạm trữ muối