Chính phủ đồng ý giảm giá điện, tiền điện lần thứ 3

Chính phủ đồng ý giảm giá điện, tiền điện đợt 3. Ảnh: EVN
Chính phủ đồng ý giảm giá điện, tiền điện đợt 3. Ảnh: EVN
Chính phủ đồng ý giảm giá điện, tiền điện đợt 3. Ảnh: EVN
Lên top