Chính phủ có tính đến gói hỗ trợ kinh tế lần thứ 2 của kế hoạch 2021?

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương trả lời tại họp báo về giải pháp hỗ trợ nền kinh tế. Ảnh T.Vương
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương trả lời tại họp báo về giải pháp hỗ trợ nền kinh tế. Ảnh T.Vương
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương trả lời tại họp báo về giải pháp hỗ trợ nền kinh tế. Ảnh T.Vương
Lên top