Chính phủ chỉ đạo việc Báo Lao Động nêu về doanh nghiệp bị “khai tử”

Ảnh minh họa (LĐO)
Ảnh minh họa (LĐO)