Chính phủ cam kết luôn đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất cho DN

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VCCI và VNPT thực hiện chương trình quốc gia chuyển đổi số cho doanh nghiệp.
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VCCI và VNPT thực hiện chương trình quốc gia chuyển đổi số cho doanh nghiệp.
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VCCI và VNPT thực hiện chương trình quốc gia chuyển đổi số cho doanh nghiệp.
Lên top