Chiều tối 2.3: Tiêu hủy trên 20.000 con gia cầm giống nhập lậu

Toàn bộ 20.000 con gia cầm giống nhập lậu sẽ bị tiêu hủy vào tối 2.3.2021. Ảnh: QLTT
Toàn bộ 20.000 con gia cầm giống nhập lậu sẽ bị tiêu hủy vào tối 2.3.2021. Ảnh: QLTT
Toàn bộ 20.000 con gia cầm giống nhập lậu sẽ bị tiêu hủy vào tối 2.3.2021. Ảnh: QLTT
Lên top