Chiều nay giá xăng có thể biến động

Giá dầu thế giới tiếp tục xu hướng giảm nhẹ, dự đoán giá xăng trong nước hôm nay cũng sẽ giảm.
Giá dầu thế giới tiếp tục xu hướng giảm nhẹ, dự đoán giá xăng trong nước hôm nay cũng sẽ giảm.
Giá dầu thế giới tiếp tục xu hướng giảm nhẹ, dự đoán giá xăng trong nước hôm nay cũng sẽ giảm.
Lên top