Chiều 30 Tết chợ hoa cắt cành lớn nhất TPHCM vẫn "đắt như tôm tươi"

Chiều 30 Tết dòng người vẫn đổ về chợ hoa cắt cành lớn nhất TPHCM, các tiểu thương tại chợ hoa này năm nay "được mùa gặt". Ảnh: Huân Cao
Chiều 30 Tết dòng người vẫn đổ về chợ hoa cắt cành lớn nhất TPHCM, các tiểu thương tại chợ hoa này năm nay "được mùa gặt". Ảnh: Huân Cao
Chiều 30 Tết dòng người vẫn đổ về chợ hoa cắt cành lớn nhất TPHCM, các tiểu thương tại chợ hoa này năm nay "được mùa gặt". Ảnh: Huân Cao
Lên top