Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Sản xuất điện thoại và dệt may của Việt Nam có thêm cơ hội

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung giúp ngành sản xuất điện thoại và dệt may Việt Nam có thêm nhiều cơ hội. Ảnh: PV
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung giúp ngành sản xuất điện thoại và dệt may Việt Nam có thêm nhiều cơ hội. Ảnh: PV
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung giúp ngành sản xuất điện thoại và dệt may Việt Nam có thêm nhiều cơ hội. Ảnh: PV
Lên top