Chiến lược ngành dệt may: Không để nguyên liệu nhập ngoại chi phối

Trong chiến lược phát triển, phải định hướng thúc đẩy đầu tư sản xuất nguyên, phụ liệu cho ngành dệt may. Ảnh: Ngọc Hân
Trong chiến lược phát triển, phải định hướng thúc đẩy đầu tư sản xuất nguyên, phụ liệu cho ngành dệt may. Ảnh: Ngọc Hân
Trong chiến lược phát triển, phải định hướng thúc đẩy đầu tư sản xuất nguyên, phụ liệu cho ngành dệt may. Ảnh: Ngọc Hân
Lên top