Chiếc xe trị giá 1,5 tỉ theo chương trình bay chất cùng Vietjet tìm được chủ nhân

Phó Tổng giám đốc Vietjet trao xe hơi cho Trần Quang Vĩ.
Phó Tổng giám đốc Vietjet trao xe hơi cho Trần Quang Vĩ.
Phó Tổng giám đốc Vietjet trao xe hơi cho Trần Quang Vĩ.
Lên top