Chỉ trong 1 tháng xử lý gần 800 vụ vi phạm về hải quan

Hàng trăm hộp thuốc và các bộ kit test COVID-19 bị phát hiện. Ảnh: Hải quan cung cấp
Hàng trăm hộp thuốc và các bộ kit test COVID-19 bị phát hiện. Ảnh: Hải quan cung cấp
Hàng trăm hộp thuốc và các bộ kit test COVID-19 bị phát hiện. Ảnh: Hải quan cung cấp
Lên top