Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chi tiêu công tăng cao do kỷ luật kém, hội họp, nghiên cứu ở nước ngoài nhiều

Dù nợ công vẫn nằm trong ngưỡng cho phép nhưng cán cân tài chính hiện đang phải đối mặt với nhiều rủi ro vì bội chi ngân sách hiện đang ở mức cao. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Dù nợ công vẫn nằm trong ngưỡng cho phép nhưng cán cân tài chính hiện đang phải đối mặt với nhiều rủi ro vì bội chi ngân sách hiện đang ở mức cao. Ảnh: HẢI NGUYỄN