Chi tiền hoa hồng, chiết khấu tới 65% giá trị sản phẩm sữa: Dấu hiệu của kinh doanh đa cấp biến tướng

Ông Trần Đức Minh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư quốc tế NCT3 trong buổi đào tạo cho một số thành viên của công ty này tại TPHCM. Ảnh: Cắt từ clip.
Ông Trần Đức Minh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư quốc tế NCT3 trong buổi đào tạo cho một số thành viên của công ty này tại TPHCM. Ảnh: Cắt từ clip.
Ông Trần Đức Minh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư quốc tế NCT3 trong buổi đào tạo cho một số thành viên của công ty này tại TPHCM. Ảnh: Cắt từ clip.
Lên top