Chỉ số xếp hạng phát triển bền vững của Việt Nam tăng 5 bậc

Hội thảo Báo cáo SDGs quốc gia năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sáng 21.10.Ảnh: BNEWS
Hội thảo Báo cáo SDGs quốc gia năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sáng 21.10.Ảnh: BNEWS
Hội thảo Báo cáo SDGs quốc gia năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sáng 21.10.Ảnh: BNEWS
Lên top