Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chỉ số tiêu dùng tháng 9 tăng 0,54%