Chỉ số sản xuất sản phẩm công nghiệp tăng 1,86% trong 2 quý đầu năm

Chỉ số giá sản xuất sản phẩm công nghiệp quý II/2019 tăng tăng 2,28% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: PV
Chỉ số giá sản xuất sản phẩm công nghiệp quý II/2019 tăng tăng 2,28% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: PV
Chỉ số giá sản xuất sản phẩm công nghiệp quý II/2019 tăng tăng 2,28% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: PV
Lên top