Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,4%

Giá thịt lợn bán lẻ giảm 2,48% trong tháng 7 đã góp phần kìm đà tăng của CPI tháng 7.2020. Ảnh: Khánh Vũ
Giá thịt lợn bán lẻ giảm 2,48% trong tháng 7 đã góp phần kìm đà tăng của CPI tháng 7.2020. Ảnh: Khánh Vũ
Giá thịt lợn bán lẻ giảm 2,48% trong tháng 7 đã góp phần kìm đà tăng của CPI tháng 7.2020. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top