Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 giảm 0,97% so với cùng kỳ năm trước

Chỉ số giá tiêud ùng tháng 1.2021 giảm 0,97% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Vũ Long
Chỉ số giá tiêud ùng tháng 1.2021 giảm 0,97% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Vũ Long
Chỉ số giá tiêud ùng tháng 1.2021 giảm 0,97% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Vũ Long
Lên top