Chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,47% trong 6 tháng đầu năm

Nhóm lương thực, thực phẩm giảm đã kìm mức tăng chỉ số giá tiêu dùng trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Nhóm lương thực, thực phẩm giảm đã kìm mức tăng chỉ số giá tiêu dùng trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Nhóm lương thực, thực phẩm giảm đã kìm mức tăng chỉ số giá tiêu dùng trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Lên top