Chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng tăng 1,79%, thấp nhất trong 5 năm

Giá lương thực, thực phẩm tăng đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 và 8 tháng tăng. Ảnh minh họa: Vũ Long
Giá lương thực, thực phẩm tăng đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 và 8 tháng tăng. Ảnh minh họa: Vũ Long
Giá lương thực, thực phẩm tăng đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 và 8 tháng tăng. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top