Chỉ số giá tiêu dùng 5 tháng tăng 4,39% so với cùng kỳ

Giá thịt lợn liên tục tăng từ đầu năm đến nay đẩy CPI 5 tháng đầu năm 2020 tăng 4,39% so với cùng kỳ. Ảnh: Khánh Vũ
Giá thịt lợn liên tục tăng từ đầu năm đến nay đẩy CPI 5 tháng đầu năm 2020 tăng 4,39% so với cùng kỳ. Ảnh: Khánh Vũ
Giá thịt lợn liên tục tăng từ đầu năm đến nay đẩy CPI 5 tháng đầu năm 2020 tăng 4,39% so với cùng kỳ. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top