Chỉ số giá tiêu dùng 5 tháng đầu năm tăng thấp nhất trong 5 năm

Giá hàng hóa, dịch vụ tăng khiến chỉ số giá tiêu dùng tăng trong 5 tháng, tuy nhiên, mức tăng thấp nhất từ năm 2016 đến nay. Ảnh: Vũ Long
Giá hàng hóa, dịch vụ tăng khiến chỉ số giá tiêu dùng tăng trong 5 tháng, tuy nhiên, mức tăng thấp nhất từ năm 2016 đến nay. Ảnh: Vũ Long
Giá hàng hóa, dịch vụ tăng khiến chỉ số giá tiêu dùng tăng trong 5 tháng, tuy nhiên, mức tăng thấp nhất từ năm 2016 đến nay. Ảnh: Vũ Long
Lên top