Chỉ số giá tiêu dùng 4 tháng đầu năm tăng thấp nhất trong 5 năm

Giá gạo và các loại lương thực, thực phẩm giảm kéo chỉ số giá tiêu dùng 4 tháng tăng thấp nhất từ 2016 đến nay. Ảnh: Vũ Long
Giá gạo và các loại lương thực, thực phẩm giảm kéo chỉ số giá tiêu dùng 4 tháng tăng thấp nhất từ 2016 đến nay. Ảnh: Vũ Long
Giá gạo và các loại lương thực, thực phẩm giảm kéo chỉ số giá tiêu dùng 4 tháng tăng thấp nhất từ 2016 đến nay. Ảnh: Vũ Long
Lên top