Chi phí xét nghiệm shipper: Be ước tính 75.000 đồng, Grab đang đàm phán...

Shipper xếp hàng dài từ sáng sớm chờ xét nghiệm trong những ngày qua. Ảnh: Tú-Linh.
Shipper xếp hàng dài từ sáng sớm chờ xét nghiệm trong những ngày qua. Ảnh: Tú-Linh.
Shipper xếp hàng dài từ sáng sớm chờ xét nghiệm trong những ngày qua. Ảnh: Tú-Linh.
Lên top