Chi phí xét nghiệm shipper 75.000 đồng là “lấy đi bữa cơm của 2 đứa bé"

Shipper lấy mẫu xét nghiệm do doanh nghiệp tự tổ chức tại TP.Thủ Đức, TPHCM sáng ngày 24.9. Ảnh: Lê Chân.
Shipper lấy mẫu xét nghiệm do doanh nghiệp tự tổ chức tại TP.Thủ Đức, TPHCM sáng ngày 24.9. Ảnh: Lê Chân.
Shipper lấy mẫu xét nghiệm do doanh nghiệp tự tổ chức tại TP.Thủ Đức, TPHCM sáng ngày 24.9. Ảnh: Lê Chân.
Lên top