Chi phí logistics tăng cao, hàng xuất khẩu Việt Nam gặp khó

Chi phí logistics tăng cao đã làm mất nhiều cơ hội cạnh tranh của hàng Việt. Ảnh: Minh An
Chi phí logistics tăng cao đã làm mất nhiều cơ hội cạnh tranh của hàng Việt. Ảnh: Minh An
Chi phí logistics tăng cao đã làm mất nhiều cơ hội cạnh tranh của hàng Việt. Ảnh: Minh An
Lên top