Chi phí không chính thức vẫn đè nặng doanh nghiệp

Việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính giúp giảm chi phí đối với cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: Hải Nguyễn
Việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính giúp giảm chi phí đối với cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: Hải Nguyễn
Việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính giúp giảm chi phí đối với cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top