“Chi phí dưới gầm bàn” vẫn tồn tại, có nhiều biến tướng

Nhiều doanh nhân cho biết các thủ tục hành chính gây phiền hà là nỗi "khiếp sợ" đối với doanh nghiệp. Ảnh: Vũ Long
Nhiều doanh nhân cho biết các thủ tục hành chính gây phiền hà là nỗi "khiếp sợ" đối với doanh nghiệp. Ảnh: Vũ Long
Nhiều doanh nhân cho biết các thủ tục hành chính gây phiền hà là nỗi "khiếp sợ" đối với doanh nghiệp. Ảnh: Vũ Long
Lên top