Chi phí đào tạo nhân tài 35.000 USD/năm: Đắt hay rẻ?

VinUni dự kiến tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 2020 và trong 5 niên khóa đầu tiên này, tất cả sinh viên sẽ được hỗ trợ 35% chi phí đào tạo.
VinUni dự kiến tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 2020 và trong 5 niên khóa đầu tiên này, tất cả sinh viên sẽ được hỗ trợ 35% chi phí đào tạo.
VinUni dự kiến tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 2020 và trong 5 niên khóa đầu tiên này, tất cả sinh viên sẽ được hỗ trợ 35% chi phí đào tạo.
Lên top