Chi Ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư sản xuất giống nông nghiệp

Nhà nước đầu tư chi phí nhân công thu hái hạt giống từ cây trội, rừng giống trồng, vườn giống để sản xuất cây giống. Ảnh: Hương Quỳnh
Nhà nước đầu tư chi phí nhân công thu hái hạt giống từ cây trội, rừng giống trồng, vườn giống để sản xuất cây giống. Ảnh: Hương Quỳnh
Nhà nước đầu tư chi phí nhân công thu hái hạt giống từ cây trội, rừng giống trồng, vườn giống để sản xuất cây giống. Ảnh: Hương Quỳnh
Lên top