Tiêu cực tại cửa khẩu thời dịch COVID-19:

Chi hàng triệu đồng mua “nốt” thông quan nông sản

Người tự xưng là nhân viên Công Ty Tân Hưng Thịnh (bên phải) thu tiền vào bãi chính của tài xế là 3 triệu đồng/xe. Ảnh: PV
Người tự xưng là nhân viên Công Ty Tân Hưng Thịnh (bên phải) thu tiền vào bãi chính của tài xế là 3 triệu đồng/xe. Ảnh: PV
Người tự xưng là nhân viên Công Ty Tân Hưng Thịnh (bên phải) thu tiền vào bãi chính của tài xế là 3 triệu đồng/xe. Ảnh: PV
Lên top