Chỉ được khai thác hải sản theo đường phân định trên Vịnh Bắc Bộ

Lên top