Chỉ đạo "nóng" để đảm bảo hồ chứa Thủy điện Tuyên Quang vận hành an toàn

Mực nước hồ Tuyên Quang ở cao trình 119,85m, cần vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn. Ảnh: EVN
Mực nước hồ Tuyên Quang ở cao trình 119,85m, cần vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn. Ảnh: EVN
Mực nước hồ Tuyên Quang ở cao trình 119,85m, cần vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn. Ảnh: EVN
Lên top