Chi cục Thuế TP. Buôn Ma Thuột: Để nợ thuế hơn 500 tỉ đồng