Chi cục Hải quan Cầu Treo thu ngân sách đạt cao kỉ lục

Cửa khẩu Cầu Treo khá sôi động khi lượng xe container chở hàng về chờ làm thủ tục thông quan khá nhiều. Ảnh Trần Tuấn chụp ngày 6.12.
Cửa khẩu Cầu Treo khá sôi động khi lượng xe container chở hàng về chờ làm thủ tục thông quan khá nhiều. Ảnh Trần Tuấn chụp ngày 6.12.
Cửa khẩu Cầu Treo khá sôi động khi lượng xe container chở hàng về chờ làm thủ tục thông quan khá nhiều. Ảnh Trần Tuấn chụp ngày 6.12.
Lên top