Chi 989 triệu USD chỉ để nhập thuốc bảo vệ thực vật

Việt Nam đang tuyên truyền để nông dân hướng tới sử dụng hóa chất BVTV sinh học an toàn cho cây trồng và môi trường. Ảnh: PV
Việt Nam đang tuyên truyền để nông dân hướng tới sử dụng hóa chất BVTV sinh học an toàn cho cây trồng và môi trường. Ảnh: PV
Việt Nam đang tuyên truyền để nông dân hướng tới sử dụng hóa chất BVTV sinh học an toàn cho cây trồng và môi trường. Ảnh: PV
Lên top